תקנוני הטבות ומבצעים

הטבת השקה - מחיר מיוחד ל 30 שעות ראשונות:

התקנון רשום בלשון זכר, אך תקף לכל מגדר שהוא.
מטרת התקנון הינה להסדיר את תנאי קבלת ההטבות המוקנות ללקוח בתקופת ההטבה. עצם מימוש ההטבה מהווה הסכמה מלאה לאמור בתקנון ולאמור בתקנון השימוש במקום.
 

 1. תאור ההטבה:
  זכות לרכישת עד 30 שעות לשימוש במתקן "זיגמונד" ברחוב טרומפלדור 29 תל אביב במחיר של 25 ש"ח לשעה כולל מע"מ. בתום השעות, מחיר שעה יהיה בכפוף למחירון הרגיל המוצג באתר האינטרנט
  https://www.sigmund.co.il/price-list
  .

 2. תקופת ההטבה:
  ההטבה בתוקף החל מיום 01/09/2020 ועד ליום 31/12/2020 בלבד.
   

 3. הזכאות להנות מתנאי ההטבה:
  לקוחות הזכאים להטבה הם לקוחות חדשים בלבד שעדיין לא רכשו שרות ולא עברו את מכסת 30 השעות.
   

 4. המרת ההטבה:
  לקוח הזכאי להטבה, לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית
  במקרה של אי מימוש ההטבה במועד, לא ינתן זיכוי עבורה.
   

 5. תנאים כלליים:
  למרות האמור בסעיף "תקופת ההטבה", החברה רשאית להפסיק את ו/או ההטבה או להאריכה ו/או לשנותה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.